امروز: چهارشنبه 20 فروردین 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
پاورپوینت اعتکاف 2,000 دانلود
پاورپوینت احکام روزه بانوان 4,000 دانلود
پاورپوینت احادیث اخلاقی امام حسن (ع) 2,000 دانلود
پاورپوینت احكام جشن و شادی ها 2,000 دانلود
پاورپوینت عوارض خود ارضایی 5,000 دانلود
ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان 4,000 دانلود
مقاله ضوابط طراحی معماری در بافت تاریخی 3,000 دانلود
پاورپوینت فضای همگانی همچون تجلی فضایی قدرتمندی اجتماعی و ضرورت پایداری شهری 4,000 دانلود
عوامل موثر بر مشارکت مردمی در مداخله در بافت های فرسوده فرزانه پورحیدر شیرازی 3,000 دانلود
ساماندهی مراکز شهری با تکیه بر شاخص پیاده محوری فرزانه پورحیدر شیرازی 5,000 دانلود
جایگاه طرح های CDS در نظام رشد و توسعه شهری فرزانه پورحیدر شیرازی 4,000 دانلود
مقاله توسعه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران: ضرورت ها و راهبردها 3,000 دانلود
بهسازی کالبدی_ محیطی بافت مرکزی شهر با رویکرد توسعه شهری پایدار (نمونه موردی: بافت مرکزی شهر خرم‌آباد) 1,000 دانلود
ررسی و طبقه بندی انواع بافت های فرسوده شهری کلانشهر تهران و راهکارهای مداخله در آن 3,000 دانلود
بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت (تهران) 3,000 دانلود
بررسی عوامل محیطی موثر در نوسازی بافتهای فرسوده شهری به منظورافزایش امنیت محلی 2,000 دانلود
بررسی ظرفیت های بافت فرسوده و توانمندسازی آن-بافق 4,000 دانلود
بررسی سیرتحولات بافت و تأثیر آن بر خاطره زدایی از بافت های کهن 4,000 دانلود
مقاله بافت فرسوده كاشمر 4,000 دانلود
بافت فرسوده قزوین 6,000 دانلود
افت فرسوده امنیت اجتماعی و ایجاد حیات مدنی 4,000 دانلود
مقاله ارزیابی و تحلیل کیفیت محیط شهری در بافتهای فرسوده مطالعه موردی: شهر کاشان 4,000 دانلود
ارزیابی تئوری اعیان سازی در نوسازی بافت های فرسوده 1,000 دانلود
ارتقا کیفیت فضاهای شهری در فرایند بهسازی و نوسازی بافت ها فرسوده نمونه موردی محله صابون خیز تهران 4,000 دانلود
احیاء و بازسازی بافت‏های فرسوده شهری با رویکرد راهبرد توسعه شهر 4,000 دانلود
مقاله تحلیل بافت فرسوده شهری برمبنای مشارکت جمعی ساکنان با بهره گیری از تکنیک SWOT 4,000 دانلود
آنالیز وضع سکونت منطقه شمال اصفهان 3,000 دانلود
استراتژی مداخله در محدوده بافت فرسوده همت آباد اصفهان 5,000 دانلود
احیا بافت فرسوده کاشان 5,000 دانلود
مقاله کاربرد سنجش از دور GIS در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی حوزه ابخیز نوراباد لرستان 4,000 دانلود
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبیه سازی سیلاب رودخانه در نتیجه تغییر کارب 5,000 دانلود
مقاله کاربرد GPS درمطالعات زلزله 3,000 دانلود
مقاله کاربرد GIS درآنالیز منطقه ای سیلاب در حوضه آبریز گرگانرود 2,000 دانلود
مقاله کاربرد GIS در HSEMS 3,000 دانلود
مقاله کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از تبدیل موجک 4,000 دانلود
کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS/INS و توجیه مستقیم دوربین هوایی 4,000 دانلود
کاربرد GIS در رتبه بندی سکونتگاههای روستایی در معرض خطر زمین لغزش مطالعه موردی: روستاهای حوضه زهکشی چناران در دهستان باباامان شهرستان بجنورد 4,000 دانلود
شبیه سای عامل مبنا در سیستم های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: راه یابی در محیط بیمارستان) 3,000 دانلود
سرویس‌های اطلاعات مكانی همراه توزیع یافته‌ 5,000 دانلود
تهیه نقشه GWI ابخوان کنگلومرایی تراز در محیط GIS 4,000 دانلود
تعیین اتوماتیک ساختمان های تخریب شده در زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا 5,000 دانلود
تحلیل مكانی خشکسالی استان خراسان رضوی با استفاده از ْGIS 5,000 دانلود
تحلیل فرکتالی ابراهه ها و شکستگی ها در منطقه سفیدابه با استفاده از GIS 3,000 دانلود
پهنه بندی شدت فرسایش و تولید رسوب براساس مدل MPSIAC با استفاده از GIS 4,000 دانلود
برآورد توزیع مکانی بارندگی در حوضه آبریز سد درودزن با استفاده از GIS 3,000 دانلود
بارزسازی کنتراست در تصاویر ماهواره ای با روشنایی غیر یکنواخت 3,000 دانلود
پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش همپوشانی شاخص وزنی در محیط ( مطالعه موردی در محدوده تاقدیس پابده ) 3,000 دانلود
مدلسازی میدان جابجایی سه بعدی حین وقوع زلزله یک گسل مطالعه خاص گسل بم 3,000 دانلود
مدل سه بعدی ویسكوالاستیك المان محدود برای بررسی تغییر شكلهای سطحی گسل شمال تهران 3,000 دانلود
محاسبه خطای كالیبراسیون ثقل در انداز‌ه‌گیری ثقل شبكه چندمنظوره فیزیكال ژئودزی و ژئود 4,000 دانلود