امروز: چهارشنبه 20 فروردین 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم 2,000 دانلود
پاورپوینت تئوری مدیریت پیشرفته 3,000 دانلود
پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی جدید 4,000 دانلود
مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک 2,500 دانلود
پاورپوینت شهرها و شهركهای جدید 4,000 دانلود
پاورپوینت ابزارهای هفتگانه جدید کنترل کیفیت 3,000 دانلود
پاورپوینت انرژی های نو در دنیای امروزی 3,000 دانلود
پاورپوینت اهمیت و شیوه های نوین فراگیری زبان انگلیسی در مراكز پژوهشی 3,000 دانلود
پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب(2) 2,500 دانلود
پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب(1) 2,500 دانلود
پاورپوینت بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی 3,000 دانلود
پاورپوینت ارتباط شبکه های عصبی با DSS 2,500 دانلود
پاورپوینت تهدیدات امنیتی درسیستم های رایانه ای 3,000 دانلود
پاورپوینت سیرتحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات 3,000 دانلود
پاورپوینت توسعه و رشد سیستم عصبی 3,000 دانلود
پاورپوینت جامع وکامل درباره مزایای نمای خشک چیست؟ 3,000 دانلود
پاورپوینت فناوری نانو در صنعت ساختمان 2,500 دانلود
پاورپوینت انفارکتوس میوکارد 2,500 دانلود
لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران 11,000 دانلود
کسب درآمد 300000 تومان در 30 دقیقه 9,900 دانلود
ارتباط 7,000 دانلود
اثرات داروها بر روی‌ وضعیت‌ تغدیه‌ای‌ افراد 36,000 دانلود
تئوری و طراحی سازمان 45,000 دانلود
بیماری های روانی 7,000 دانلود
emg 11,000 دانلود
اهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامت 7,000 دانلود
اضطراب 4,000 دانلود
بررسی منابع درآمدی شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته 1,900 دانلود
مروری بر معماری معاصر جهان و مساله هویت 1,900 دانلود
توسعه شهری پایدار و توسعه فرهنگی 1,500 دانلود
شهرهای خلاق و نوآور و کارکرد آنها در اقتصاد دانش محور 1,500 دانلود
Convivial Urban Spaces 1,500 دانلود
کاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعی )زلزله( از طریق برنامه ریزی کاربری زمین مطالع هی موردی: ناحی هی 5 منطق هی 3 تهران 1,500 دانلود
توسعه شهرهای جدید و تعاونی ها(مطالعه موردی شهز جدید گلبهار) 1,500 دانلود
پاورپوینت پارک سیتروِئن 1,900 دانلود
مفهوم سایبر در تبیین و خلق فضای معماری 1,900 دانلود
مدارس دوستدار کودک 1,900 دانلود
مشکلات و راهکار های شهرداری 3,000 دانلود
معرفی و چارچوب رشته شهرسازی 1,500 دانلود
پاورپوینت کاشی و سرامیک 3,000 دانلود
بهرهگیری از الگوی ترکیبی مشارکتی در طراحی عرصه عمومی بافت فرسوده شهری نمونه موردی : محله سنگلج 1,900 دانلود
پاورپوینت برج میلاد 1,500 دانلود
مدل سایمون آنهولت 1,500 دانلود
قواعد و ویژگی های معرفی شهر ها در متون کهن(مطالعه موردی:شهر های سامانیان) 1,500 دانلود
نقوش سردر جورجیر و تاثیر پذیری ان از هنر ساسانی 1,500 دانلود
رابطه بین همبستگی های کیفیت محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه های عمومی(نمونه موردی:جلفای اصفهان) 1,500 دانلود
پاورپوینت سیری درتاریخ باغسازی ایران 3,000 دانلود
نوسازی و بهسازی با رویکرد مشارکتی در بافت فرسوده محله سیروس 1,500 دانلود
معرفی و ارزیابی تئوری اصالت بخشی در فرایند احیای بافت های قدیم شهری نمونه محله سرشور مشهد 1,500 دانلود
نوسازی بافت های فرسوده شهری و مشارکت شهروندان 1,500 دانلود